Skip to content

Moderní WFM pro organizaci zaměstnanců v restauracích 

Podpořte výkon své restaurace pomocí moderní aplikace tamigo. Snadno zefektivněte provoz, optimalizujte plánování směn a zlepšete organizaci svého týmu - na všech pobočkách.  

Proč si restaurace vybírají právě tamigo

V restauracích panuje velmi rychlé tempo.

Abyste úspěšně provozovali svou restauraci nebo celou skupinu, potřebujete pevnou kontrolu nad mzdovými náklady, příjmy a celkovou komunikací se zaměstnanci.

Proto si restaurace po celé Evropě vybírají tamigo. Aby udržely konzistentní provoz ve všech lokalitách a umožnili manažerům a zaměstnancům poskytovat vynikající zákaznický servis.

Chefs, waiters, and bar staff in the hospitality industry efficiently leverage tamigo's restaurant management software for an enhanced customer experience and streamlined hospitality management in their establishments.

Zjednodušte a standardizujte operativní procesy ve své restauraci

Poskytněte svým manažerům důležitá KPI již při tvorbě plánů

tamigo se integruje s vašimi POS systémy a softwarem pro rezervaci stolů a poskytuje manažerům restaurací jasný přehled o poptávce v daném okamžiku i v následujících dnech.

Plánování směn na základě očekávaného počtu hostů vede k lepšímu zážitku zákazníků a snižuje riziko nadměrného nebo nedostatečného počtu zaměstnanců. S každou úpravou provedenou během dne jsou v reálném čase viditelné dopady na mzdové náklady a KPI.

Two chefs happily preparing meals in a restaurant kitchen. On the left, a female chef wearing a white shirt, black apron, and white hat; on the right, a male chef in matching attire. The seamless restaurant management results from tamigo's highly effective restaurant workforce management software.

Získejte úplný přehled o každé své restauraci

WFM od tamigo vytváří sdílené a spolehlivé procesy v každé restauraci, i na úrovni celé skupiny. Ať už jde o kontrolu mzdových nákladů, ověřování odpracovaných hodin nebo sledování výkonnosti zaměstnanců - máte jistotu, že každý manažer pracuje efektivně a zároveň dodržuje pravidla a předpisy.

Zároveň HQ získává celkový přehled o plánování všech restaurací. Řízení a optimalizace nákladů se tak stává mnohem proaktivnější.

Cheerful male waiter with arm tattoos, wearing a black t-shirt, joyfully taking the meal order of a delighted woman dressed in a red and blue flannel shirt. The restaurant's efficient operations owe credit to advanced restaurant management software.
quote (2)

 

Je nesmírně důležité, abychom měli přehled o nákladech na směny už při jejich přípravě. Kromě toho tamigo přesně zobrazuje náklady na personál ve srovnání s tržbami napříč všemi restauracemi.


Tommy Hvid

Provozní manažer, Stick’n’Sushi

Zlepšete zážitek svých zaměstnanců s moderním řešením

Podpořte komunikaci mezi zaměstnanci

V aplikaci tamigo mohou manažeři restaurací:

  • Okamžitě informovat zaměstnance o změnách v plánu směn.
  • Připojit poznámky k jednotlivým směnám (např. "dnes není losos").
  • Nahrát informace o nových položkách v jídelním lístku nebo receptech. 
  • Sledovat fluktuaci zaměstnanců a míru absence. 
Screenshot of tamigo’s restaurant management software app, featuring the 'swap shifts' workforce management function for Monday, 16 July, on the left. On the right, the pending approval for the shift swap by the restaurant manager.

Poskytněte zaměstnancům flexibilitu a přehlednost

V aplikaci tamigo mohou zaměstnanci:
  • Vidět vždy aktuální plán směn. 
  • Vyměňovat směny nebo žádat o dovolenou.
  • Registrovat svůj příchod a odchod pomocí online docházkového systému.
  • Být informováni o novinkách ve společnosti a v restauraci.
Screenshot of a text message from restaurant manager Louisa to the entire staff, providing reminders for today: A party of 20 arriving at 19:00 and introducing a new starter – mushroom soup.

Restaurace jsou velmi dynamické prostředí. Software pro WFM funguje jako kotva, která udržuje náklady na stabilní úrovni bez ohledu na to, co se děje.”

Zjistěte, jak restaurace udržují svůj růst od našeho generálního ředitele Jakoba Toftgaarda.

Tamigo's CEO and founder, Jakob Toftgaard, exuding confidence with a beaming smile, donning a sharp white button-down shirt and trendy black glasses against a captivating blue background.

Kompletní balíček WFM pro restaurace

tamigo icon for shift planning and absence management on a grey background.

Plánování směn a správa absencí

Icon of employee app and digital time clock for retail on grey background.

Integrace rezervací stolů a mzdového softwaru.

tamigo icon for wage cost simulation and productivity reports on a grey background.

Simulace mzdových nákladů a přehledy produktivity

tamigo icon for emplyee apps and timeclocks on a grey background.

Aplikace pro zaměstnance a online docházka

Získejte demo zdarma

Vyplňte formulář a získejte zdarma Vaší osobní prezentaci tamigo.