Skip to content

Din kompletta lösning för
lösning för Workforce Management

Icon of a rota in yellow.
Icon of a time clock in yellow.
Icon of two people in yellow.
Icon of a timesheet in yellow.
Icon for payroll in yellow.
Icon for financials in yellow.
Icon of speech bubbles in yellow.
Icon of three HR employees in yellow.
Icon of the tamigo workforce management app in yellow.

Schemaläggning

Schemaläggning ska inte vara en fråga om intuition. Se till att du alltid har anställda där och när de behövs med tamigos databaserade och automatiserade schemaläggning.   

 • Skapa effektiva och lagliga scheman på några minuter
 • Ta automatiskt hänsyn till nyckeltal, kostnader och arbetstidslagar
 • Öka medarbetartillfredsställelsen med moderna självbetjäningsverktyg
scheduling-header

Tid och närvaro

Med tamigo kan du föra ett fullständigt register över de arbetade timmarna - inte bara de planerade - i enlighet med alla marknadens arbetsrättsliga regler. Frånvarohanteringen blir också enkel!   

 • Låt medarbetarna stämpla in/ut på sina telefoner med tamigos stämpelklocka 
 • Skicka tidsregistreringarna direkt till tidkortet, redo för validering 
 • Hantera semestrar enkelt och se frånvarotrender över tid
Screenshot of tamigo’s Time and Attendance Feature displaying a retail chain staff's weekly worked hours for the week of 21st May. Includes key metrics for planned revenue, budgeted revenue, and actual revenue.

Lönexport

Att förbereda löner är tidskrävande och leder lätt till mänskliga misstag. tamigo tar på sig det tunga arbetet och sorterar in arbetstimmarna i de rätta beståndsdelarna - för varje marknad.  

 • Undvik fel i lönebeskeden genom hög datavaliditet
 • Säkerställ efterlevnad av lokal och internationell arbetslagstiftning
 • Exportera till valfritt löneprogram med ett enda klick
Screenshot of a comprehensive workforce management solution in action, showcasing payroll exports for a retailer. The overview includes start date, end date, and department details, as well as staff names, departments, planned shifts, original shifts, and worked hours.

HR data

Det har aldrig varit enklare att hantera viktiga uppgifter om anställda! tamigo integrerar med dina HR- och lönesystem och blir den enda platsen för att hantera avtalstyper, lönekoder och frånvaro.

 • Spara tid genom att automatiskt generera anställningsavtal 
 • Ta del av rapporter om personalomsättning, arbetskraft och frånvarotrender 
 • Öka medarbetarnas engagemang med en användarvänlig app
Screenshot of tamigo's comprehensive workforce management solution, showcasing employee HR data for a retail store's workforce. The displayed information includes names, contract types, and positions, providing valuable insights for efficient HR management.

Kommunikation

Gör tamigo till ditt interna kommunikationscentrum. Från snabbmeddelanden till uppladdning av dokument, det är enkelt att dela nyheter och uppdateringar - och att se till att alla ser dem! 

 • Ge personalen enkel tillgång till HR-dokument och produktinformation  
 • Centralisera kommunikationen mellan chefer och anställda i en enda app
 • Dela nyheter över hela företaget eller till specifika avdelningar 
Screenshot of tamigo’s dynamic workforce management platform, sharing important company information with the entire retailer's workforce through seamless internal communication.

KPI:er och rapportering

Med tamigo integreras nyckeltal och rapporter sömlöst i det dagliga arbetet. Bli kvitt informationssilos och ge alla möjlighet att fatta bättre, datadrivna beslut. 

 • Hjälp chefer att bättre planera med KPI:er och budgetar 
 • Gör det enkelt för ekonomiavdelningen och HR att jämföra anäggningar 
 • Exportera data från eller importera data till tamigo via webbtjänster 
Screenshot of tamigo’s powerful KPI and reporting feature, designed for retail and hospitality companies. The image displays staffing profiles and shifts of various retail employees, enabling data-driven insights for efficient workforce management.

Mobil app

De anställda kommer att älska tamigos mobilapp - det moderna sättet att organisera arbetslivet! Den är fullspäckad med självbetjäningsalternativ och utformad för kontorslösa medarbetare.

 • Gör det enkelt för personalen att byta skift och begära semester 
 • Nå medarbetarna direkt genom meddelanden i appen 
 • Bygg upp ryktet som ett medarbetarvänligt företag  
Screenshot of tamigo’s user-friendly workforce management app for employees, displaying the schedule of a retailer's women’s fashion department.

Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo