Skip to content

Öka effektiviteten med avancerad programvara för stormarknader

Hantera personalen effektivt och öka produktiviteten i era livsmedelskedjor med förstklassig Workforce Management.

Därför väljer ledande stormarknader tamigo

Med tamigo har Europas dagligvaruhandelskedjor anammat arbetsledning, planering och rapportering för flera olika avdelningar.   

Resultatet? Minskade personalkostnader. Efterlevnad av arbetsrätten på alla marknader. Och ett större fokus på att kvarhålla personal genom flexibel schemaläggning och enkel kommunikation via appen.   

De har skapat dessa förändringar i hela företaget. Men också på region-, butiks- och avdelningsnivå. 

Gör optimal schemaläggning

till normen i din livsmedelskedja

Stärk cheferna med modern stormarknadsdrift

Skiftplanering i tamigo berikas med KPI:er, budgetar och försäljningsanalys i realtid. Genom integrationer kan du lägga till ännu mer uppgifter, inklusive AI-drivna prognoser för arbetsbelastning. 

Butikscheferna ser effekterna av varje skift de tilldelar - medan de planerar schemat, inte efteråt.

Få en helhetsbild av resultaten

tamigo samlar era viktigaste verksamhetsuppgifter i en plattform. Löneprocentsatser, personalkostnader per dag, frånvarosaldon.

Dessa insikter är tillgängliga för de intressenter som behöver dem - från regionala chefer till HR - vilket ger större genomsikt av hela verksamheten. 

quote (2)

 

Nu är det enkelt och roligt att planera. Och för våra medarbetare är transparensen kring arbetstid och lön i världsklass.

  Thomas S. via Capterra
Project Manager, Internationell stormarknadskedja

Förbättra kvarhållandet av medarbetare med effektiv personaladministration

Ge personalen flexibilitet och visshet

I tamigo-appen kan medarbetarna: 

  • Se det ständigt uppdaterade schemat 
  • Byta arbetspass eller begära semester 
  • Stämpla in och ut med appens stämpelklocka 
  • Skicka meddelanden till varandra och till chefen

Håll medarbetarna engagerade

Cheferna och HR kan: 

  • Meddela personalen om schemaändringar direkt
  • Skicka ut viktiga uppdateringar - till hela företaget eller per avdelning
  • Beräkna personalomsättning och frånvaro
  • Ge medarbetarna enkel tillgång till policyer och avtal
GUIDE

Gratis guide för att uppgradera din personalhantering

Lär dig hur en WFM-lösning kan optimera den dagliga driften i dina stormarknader. Inkluderar en steg-för-steg genomgång av implementeringen.

Det kompletta paketet

tamigo kombinerar alla Workforce Management beröringspunkter i en molnbaserad plattform.

Icon for shift planning and absence management on grey background.

Schemaläggning och frånvarohantering

The icon for time registration and employee time clicks on grey background.

App och stämpelklocka för medarbetarna

Icon for labour cost simulation and KPI reports on grey background.

Simulering av lönekostnader och KPI-rapporter

The icon for payroll, POS and ERP integrations on grey background.

Löne-, POS- och ERP-integrationer

Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo.