Skip to content

KPI:er och rapportering
för smartare beslut

Förbättra KPI-hanteringen för de operationella beslutsfattarna. Ge chefer, HR och finans de nyckeltal de behöver, direkt till fingertopparna.

Idealisk för detaljhandel,

hotell & restaurang

Anpassningsbar 

Behåll uppsikten över ett brett utbud av standard-KPI:er och definiera skräddarsydda KPI:er för de nyckeltal som är viktigast för ditt företag.

Tillgänglig  

Företagets viktigaste nyckeltal ska vara tillgängliga där de behövs, inte gömda i ett manuellt uppdaterat kalkylblad.

Samverkande

Eliminera datasilos mellan dina avdelningar. Med tamigo kan alla arbeta med samma data i realtid.

HUVUDKONTOR

KPI-rapportering över olika platser 

Jämför prestanda och kostnader över hela företaget. Hantera nyckeltal i tamigo eller exportera data till ert affärsinformationssystem för djupare analys.    

CHEFER

Ge cheferna en ekonomisk ram 

Möjliggör för cheferna att göra effektivare scheman. Visa dem rapportering som löneandelar och produktivitet under själva planeringen, inte efteråt.

MEDARBERTARE

Säkerställ att alla känner till sina mål  

Anta ett datadrivet tankesätt som hela företaget kan ställa sig bakom. Sätt upp mål och belys förbättringsområden för alla intressenter.

quote (2)

 

tamigo visar felfritt arbetskostnader gentemot intäkter i alla restauranger. Denna flexibilitet och transparens är "spot on" för varje restaurangkedja.

Tommy Hvid
Verksamhetschef, Sticks'n'Sushi

Integrationer för djupgående KPI-hantering


tamigos flexibla integrationsmöjligheter ger tillgång till KPI:er som är nära kopplade till kunder, försäljning, antal besökare och andra externa uppgifter. Integrera sömlöst med externa system och utnyttja deras insikter för välgrundat beslutsfattande.

The logo of Workload Planner.
The logo of Dinnerbooking.
The logo of zoined.
The logo of the workforce optimisation solution RELEX.

Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo.