Skip to content

Omvandla verksamheten med avancerad schemaläggningsmjukvara

Gör Workforce Management till en konkurrensfördel med vår molnbaserade schemaläggninglösning för detaljhandeln. Maximera produktiviteten, kvarhåll medarbetarna och följ arbetslagstiftningen. 

Därför väljer detaljhandlare tamigo

tamigos molnbaserade schemaläggninglösning för detaljhandeln optimerar medarbetarkvarhållningen i detaljhandelsföretag över hela Europa.

Med vår Workforce Management lösning får alla intressenter - från HR/personaloch löneadministration till distrikts- och butikschefer - möjlighet att fatta bättre beslut. Oavsett om det handlar om smart schemaläggning, transparent internkommunikation eller datadrivet beslutsfattande.  

Samtidigt kan de butiksanställda dra nytta av en användarvänlig mobilapp med sömlös kommunikation och självbetjäning.

Collage of four images capturing retail employees during work. Top-left: Two store managers analyzing financials on a laptop. Top-right: Female sales assistant examining a cream in a drugstore. Content male sales assistant presenting a shopping bag to a delighted male customer. Bottom-right: Two retail workers in a warehouse, streamlining operations with retail scheduling software.

Spara tid, minska administrationen och öka engagemanget

Ge dina chefer optimerade verktyg för schemaläggning

Skiftplaneringen i tamigo baseras på handfasta uppgifter, inte på intuition.

Integrera försäljning, budgetar, prognostiserad efterfrågan och viktiga nyckeltal - som arbetskraftskostnader, andel off floor och försäljning per totalt antal timmar - i schemaläggningen. Det är den kompletta bilden som cheferna behöver för att maximera effektiviteten och minimera under- eller överbemanning.   

När schemat är gjort har cheferna kontroll över ändringar, frånvaro och skiftbyten. Personalen kan själva lägga bud på lediga timmar eller byta arbetspass. 

Det innebär mindre manuell administration för alla, mer flexibilitet och en mer engagerad arbetsstyrka.
Cheerful female sales assistant smiling warmly at the camera, confidently holding a tablet in her arm.

Optimera processerna i hela företaget

Effektivisera landsspecifika löne- och HR-policyer med tamigos schemaläggningslösning för detaljhandeln.

Kombinerat med tillförlitlig tids- och närvarorapportering sparar du massor av tid. Och säkerställer felfria löner för alla anställda. 

Och det bästa av allt? Du kan integrera tamigo sömlöst med din POS, men också med alla andra mjukvarulösningar - allt från HR- och ERP-system till rekryterings- och utbildningsplattformar. Så skapar du ett sömlöst flöde av operativa uppgifter i hela företaget.

Engaged female sales assistants, stylishly adorned in green aprons, working together to optimize retail operations using their intuitive retail management software on a tablet.
quote (2)

 

Idag, när någon ringer till huvudkontoret, kan vi titta tillsammans i samma system. Papperet är borta och allt körs digitalt. Det ger mer avspänning, transparens, säkerhet och tillit för våra medarbetare.

  Philipp Schockenhoff
HR-teamledare, Bijou Brigitte 

Engagera medarbetarna

Öppenhet och flexibilitet i hela företaget

Med tamigo kan distrikts- och butikschefer: 

  • Nå anställda via SMS, notiser eller meddelanden i appen 
  • Skicka meddelanden till specifika avdelningar eller grupper av anställda
  • Meddela personalen omedelbart om schemaändringar
  • Kommentera arbetspasset (t.ex. "Vänligen marknadsför den nya kollektionen")  
  • Jämföra personalomsättning och frånvaro mellan olika platser 
Screenshot of tamigo’s retail management software, featuring the email function in its comprehensive workforce management module. Users can fill out the department, position, subject, and message, and even 'put myself in CC' for seamless communication.

Tillit och självbetjäning för de anställda

I tamigo-appen kan de anställda:

  • Få tillgång till ett digitalt, alltid uppdaterat schema
  • Hantera sin frånvaro och semester
  • Checka in och ut via den mobila stämpelklockan
  • Chatta individuellt med kollegor och chefer
  • Hålla sig informerade om företagsnyheter och andra uppdateringar
Screenshot of tamigo’s user-friendly workforce management app for employees, showcasing the schedule of a retailer's women’s fashion department.
CHECKLISTA

Gratis checklista för workforce management inom detaljhandeln

Känner du dig överväldigad när du tittar på marknaden för programvaror för personalhantering inom detaljhandeln? Vi har sammanställt en praktisk checklista med 32 viktiga funktioner som din programvara behöver.

Efficient male and female sales assistants working in tandem, attentively analyzing a computer system behind the cashier counter in a clothing store, empowered by advanced retail scheduling software.

Det kompletta paketet för

detaljhandelsföretag

Icon of staff scheduling and absence management on grey background.

Schemaläggning och frånvarohantering

Icon of employee app and digital time clock for retail on grey background.

App och digital stämpelklocka

Icon of financials and forcasts on grey background.

Lönesimulering, anpassade KPI:er och rapporter

Icon of the tamigo logo on grey background.

Integrationer för lön, POS och ERP

Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo.