Skip to content

Schemaläggning
som inte lämnar något åt slumpen 

Datadriven personalplanering hjälper till att hålla alla platser på rätt spår. Ta automatiskt hänsyn till KPI:er, arbetstidsregler och AI-drivna optimeringar.

Idealisk för detaljhandel,

hotell & restaurang

Kostnadseffektiv 

Med optimal schemaläggning undviker du under- eller överbemanning. Håll arbetskostnaderna stabila och servicenivån hög.

Uppfyller arbetsrättskraven  

tamigo påvisar potentiella arbetstidsöverträdelser under planeringen. Lyft efterlevnadsbördan från ert HR-teams axlar.

Flexibelt

Gör det enklare för personalen att organisera sitt arbetsliv med skiftbyten i appen och omedelbara meddelanden om schemaändringar.

VERKSAMHET

Få nya behovsinsikter 

Se schemana för var och en av dina lokationer i realtid. Förbättra samarbetet mellan regionala och allmänna chefer och etablera bästa planeringspraxis.    

CHEFER

Förbättra schemaläggningen 

Hjälp cheferna att planera med nyckeltal, frånvaro och omkostnader i realtid. tamigo erbjuder också AI-baserad skiftgenerering - högkvalitativa skift med bara ett knapptryck.

PERSONAL

Upprätta ett kombatibelt säkerhetsnät    

tamigo är konfigurerbart för kontrakt, avtal och arbetsrätt - nationellt och internationellt. Med dessa regler på plats automatiseras efterlevnaden på alla dina marknader.

MEDARBETARE

Ge medarbetarna mer flexibilitet  

Medarbetarnas förväntningar på arbetstider har förändrats. Hjälp dem att balansera liv och arbete med enkla skiftbud, byten och semesterförfrågningar - i en enda intuitiv app.

quote (2)

 

Schemat behöver ändras ofta men med tamigo är det väldigt smidigt att hantera all planering.

  Anette Sørensen
International HR Manager, Bolia

Mjukvara för schemaläggning

av kontorlösa medarbetare

A person holding a phone with the staff scheduling software's rota function open, displaying the employee schedule for Boutique 1A on Monday, January 16th, and Tuesday, January 17th.

 

För chefer 

De flesta chefer föredrar att göra sin schemaläggning i tamigo vid en dator. Men ute på arbetsgolvet kommer appen till sin rätt.

Med bara några få knapptryckningar kan de redigera arbetspass, hantera bud eller byten och mycket mer.

För medarbetare

Med en tydlig översikt över arbetspassen i fickan är personalen aldrig osäker på när eller var de ska arbeta härnäst.

När ändringar görs meddelas de direkt.Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo.