Skip to content

Uwolnij pełny potencjał swoich pracowników branży hotelarskiej

Niezależnie od tego, czy jest niski czy wysoki sezon. Zmaksymalizuj wydajność i zyski swojego hotelu dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu do zarządzania hotelami - tamigo. Zoptymalizuj zarządzanie personelem przez cały rok i zapewnij pracownikom hotelu większe możliwości.

Rosnące koszty personelu?
Zawodne monitorowanie czasu pracy?

W czasie, gdy branża hotelarska odradza się po trudnych latach, przestarzałe metody zarządzania personelem pozostają utrzymującym się problemem.

Bez inteligentnego rozwiązania do planowania zmian sieć hoteli ponosi nadmierne wydatki na wynagrodzenia i pracowników tymczasowych, jednocześnie narażając się na ryzyko regulacyjne związane z przestarzałymi systemami.

W dzisiejszej konkurencyjnej i szybko rozwijającej się branży hotelarskiej kwestie te mogą mieć poważny wpływ na wydajność i sukces twojej sieci hoteli.

Bazujące na technologii chmury oprogramowanie do zarządzania hotelami tamigo zmienia ten stan rzeczy.

Przez integrację ze wszystkimi systemami, umożliwia zoptymalizowane planowanie, monitorowanie wskaźników wydajności i zgodne z przepisami zarządzanie czasem pracy i frekwencją.

Upoważnij swoich menedżerów do prowadzenia bardziej skutecznych działań. I uzyskaj pełny wgląd w koszty i wydajność w siedzibie głównej.
Collage of hotel hospitality staff leveraging efficient hotel management software. Receptionist, waiter, housekeeper, and manager ensuring smooth operations and exceptional guest experiences.
quote (2)

Krótko mówiąc, tamigo jest niezwykle pomocne w kontrolach, sprawdzaniu budżetu, a także wszelkich działaniach związanych z wypłatami. Zaoszczędziło nam ogromną ilość czasu, który wcześniej musieliśmy na te czynności poświęcać.

  Ronny Wilke
Administration Manager, Hotel des Nordens

Niezwykła obsługa zaczyna się od zadowolonych pracowników

Zachowaj łatwy wgląd w wskaźniki wydajności, koszty i efektywność

Zoptymalizuj działalność swojej sieci hoteli, aby zapewnić gościom najwyższą jakość usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz mały hotel, czy zarządzasz dużą międzynarodową siecią. Dzięki tamigo możesz:

  • Skorzystać z płynnej integracji PMS, HRM i HCM oraz otwartego API.
  • Zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy oraz mobilną rejestrację czasu pracy we wszystkich lokalizacjach.
  • Utrzymać wgląd w sytuację kadrową i łatwo porównać wyniki.
  • Kontrolować koszty pracy pracowników godzinowych i miesięcznych oraz identyfikować nadmierne wydatki.
Image depicting tamigo's advanced hotel management software in action. The software efficiently tracks and manages labor costs and revenue for hospitality staff, providing valuable insights into shift hours worked versus shift hours planned.

Umożliwiaj menedżerom efektywne zarządzanie pracownikami sezonowymi

Szczyt sezonu? Poza sezonem? Nie ma problemu! Upoważnij swoich menedżerów do planowania zmian zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, budżetem i kompetencjami. Z tamigo oni:

  • Utrzymują pełną kontrolę operacyjną.
  • Zarządzają zmianami grafiku w ciągu miesiąca i pozwalają na wymianę zmian.
  • Monitorują wbudowane lub indywidualne wskaźniki wydajności (KPI) w różnych lokalizacjach (budżet vs. planowane vs. rzeczywiste).
  • Korzystają z elastycznego planowania wielooddziałowego z konfigurowalnymi aktywnościami i uwzględnieniem pracowników tymczasowych.
Shift schedule for hospitality employees at a hotel, displaying key performance indicators (KPIs). The KPI 'target annual hours' is set at 1607, the 'planned annual hours' are also 1607h, resulting in a 'difference' of zero. This efficient hotel management system ensures precise scheduling and workforce optimization.

Kompletny pakiet
dla sieci hotelowych

Grey-Statistic

Planowanie i prognozowanie oparte na danych

Grey-Touch

Zgodność z systemem rejestracji czasu pracy 

Grey-Finance-and-Forecast

Analiza porównawcza wskaźników wydajności

Grey-API

Integracja z PMS, HCM i systemami RCP

Porozmawiaj z naszym
ekspertem

Wprowadź swoje dane osobowe, a my skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia dogodnego terminu.