Skip to content

Möt våra kunder

tamigo är idealisk för många olika kunder.

Läs mer om varför de valde just tamigo

Various plates of Asian food such as Sushi, Nigiri and sticks, with the logo of the tamigo customer Sticks n Sushi visible in the foreground.
Sedan 2006 har tamigo hjälpt Sticks‘n’Sushi att förbättra deras dagliga verksamhet.

 

tamigos schemaläggningssystem är otroligt enkelt att använda för den enskilde schemaläggaren. Dessutom blir det bara lättare och lättare att använda eftersom schemaläggningssystemet ständigt uppdateras med användarvänliga funktioner", säger Tommy Hvid, verksamhetschef.

 

Tommy Hvid tycker även att appen är "genial". Appen ger både schemaläggare och medarbetare ständig tillgång till viktiga funktioner och information var de än befinner sig. Schemalägger kan erbjuda tillgängliga arbetspass till medarbetarna via appen samtidigt som medarbetarna kan byta arbetspass och registrera frånvaro direkt i mobilen.

 

"Ett annat stort plus är att vår personal har tillgång till tamigos framsida i webblösningen och appen. Där de kan se bilder och beskrivningar av våra interna kampanjer och specialerbjudanden”, säger Tommy Hvid. Som verksamhetschef är Tommy Hvid säker på att tamigos ekonomiska översikt har en direkt inverkan på Sticks’n’Sushis avkastning. När deras budget laddas in i tamigo kan både ledningen och den enskilda schemaläggaren tydligt se om den schemalagda tiden gynnar den ekonomiska strukturen.

 

Det är otroligt viktigt att vi kan se hur mycket våra arbetspass kostar medan vi lägger schemat. Utöver detta ger tamigo en exakt sammanställning av arbetskostnaderna ställt mot intäkterna från alla våra restauranger. En sådan flexibilitet och genomskinlighet är "spot on" för alla restaurangkedjor.
Night view of Hotel des Nordens showcasing workforce management solutions. The hotel building and heated outdoor pool create a serene ambiance. Hotel des Nordens logo adds a touch of elegance to the scene.
Hotel des Nordens ligger i Harrislee, Tyskland. De har använt tamigo sedan 2010. Innan tamigo förlitade de sig på Excel för att planera sina scheman och en gammaldags stämpelklocka för att hålla koll på faktiskt tid och avvikelser.

 

Ricco Alvarez använder dagligen tamigo för att få en översikt av kommande schemalagda veckor: ”Jag kollar bemanningsprofiler i schemat, för att säkerställa att vi har schemalagt korrekt antal medarbetare. Grafiken ovanför schemat ger mig en bra översikt, så jag enkelt kan kontakta ansvarig avdelningschef, om det är en schemalagd dag som avviker.”

 

Hotellet ligger nära den danska gränsen och fokuserar på affärskunder och avslappning. De erbjuder också den största uppvärmda utomhuspoolen i norra Tyskland och välkomnar många familjer under sommaren, både från Tyskland och Danmark Detta innebär att deras interna semesterplanering kan vara en utmaning för hotellet, men tamigo hjälper Ricco Alvarez att ta smarta beslut:

 

Jag hanterar alla medarbetares semesteransökningar. tamigo gör det enklare för mig att få en transparent översikt över när alla mina medarbetare har ansökt om frånvaro. Detta innebär att jag alltid kan säkerställa så vi har rätt antal medarbetare på plats i alla avdelningar, speciellt vid högsäsong.” säger Ricco Alvarez.
 
Four lingerie models posing, showcasing the logo of the tamigo customer Triumph in the foreground.
Alla chefer inom detaljhandel vet hur svårt det kan vara att ha fullständig överblick över företaget via ett Excel-kalkylblad när det kommer till omsättning, produktivitet och arbetskostnader o.s.v. Därför var det ett enkelt beslut för Triumph Benelux att implementera tamigo för att hjälpa dem med att optimera deras företag genom att samla all information på ETT ställe.
 
Med ett fåtal klick ger tamigo Triumph Benelux en inblick i flertalet KPI:er som t.ex. budget, produktivitet, löneprocent, avkastning och arbetskostnader. Detta gör det enkelt att sätta upp riktmärken för Triumph-butikernas resultat, tack vare den konsekventa och aktuella informationen som visas i tamigo.

 

Som löneansvarig sparar jag en massa tid med tamigo. Jag kan enkelt exportera alla nödvändiga komponenter för månadslönerna från tamigo till vårt lönesystem.

 

A Danish design chair standing next to two orange circles, featuring Bolia's customer logo in the foreground.
Det är inte ovanligt att kedjor inom detaljhandeln implementerar olika workforce management-lösningar på olika orter – från olika leverantörer.

 

Bolia (som finns i flera europeiska länder) gjorde omfattande marknadsundersökningar innan de valde workforce management-lösning: "Vi valde tamigo eftersom systemet redan fanns på plats i flera länder och var enkelt att använda”, säger Anette Sørensen, internationell HR-chef.

 

tamigo ger mig en ovärderlig översikt över arbetskostnader och en korrekt löneprocess för alla butiker.

 

Med många deltidsanställda så måste schemat ändras ofta, men enligt Anette Sørensen för tamigo dessa ändringar väldigt smidigt att hantera med minimala administrativa resurser.

 

Oavsett land och kultur har vårt första intryck – att tamigo är ett användarvänligt schemaläggningsverktyg för alla våra medarbetare – kunnat bekräftats.
 
Four packages of liquorice by Lakrids by Bülow displayed together, featuring the logo of the premium liquorice brand and tamigo customer in the foreground.
tamigo har gett både ledningen och medarbetarna en överblick över schema och löner, vilket är något som vi inte skulle kunna få på något annat sätt.

 

Det exklusiva lakritsmärket – Lakrids by Johan Bülow – bytte till tamigos Workforce Management-lösning redan 2013. Deras manuella schemaläggning ersattes snabbt med uppdaterade och automatiserade schemasystem och Lakrids valde att tidrapportera via tamigos stämpelklocka, Touch.

 

När du bara har unga anställda är det ett stort plus att kommunikationen om schema och arbetspassbyten sker via SMS i tamigos användarvänliga app.

 

tamigo har inte bara minimerat tidskrävande och manuella uppgifter på Lakrids men har även förbättrat personalkommunikationen avsevärt, säger Anita Møllebro, Retail Design Manager.

 

Innan tamigo skickade vi e-post till personalen men de reagerade nästan aldrig på dem.

 

The modern outdoor lobby of a hotel, filled with various light rattan furniture, showcasing the logo of the tamigo customer Danhostel in the foreground.
tamigo ger en överblick vilket innebär att du alltid är uppdaterad. Det är det som gör tamigo till ett ovärderligt verktyg.

 

Sedan 2014 har tamigo optimerat personalhanteringen på Danhostel i Helsingör i Danmark. Innan de började använda tamigo registrerade Danhostels anställda sina timmar på papper.

 

Nicolai Stubtoft, biträdande chef, minns: ”Det var en enda röra. De anställda registrerade sina arbetade timmar på papper som jag sedan var tvungen att gå igenom ett efter ett... om de hade kommit ihåg att lämna in dem det vill säga.”

 

Liksom på alla hotell och vandrarhem är verksamheten på Danhostel säsongsbetingad. Under sommarmånaderna ökar antalet unga i personalen avsevärt. Även om högsäsongen innebär många nya ansikten tar det inte lång tid för Nicolai Stubtoft att utbilda nya anställda i att använda tamigo. Efter en kort introduktion kan de anställda enkelt börja byta arbetspass med varandra utan att ledningen behöver vara involverad.

 

I slutändan behöver jag bara godkänna det som personalen redan har kommit överens om och det är verkligen smidigt.

 

Learn why they chose tamigo for their business.

aldi customer case

We estimate that our store managers save between 15-30 minutes on admin every single day with tamigo. That’s huge!

As they invested in modernising their stores, ALDI Denmark also put their workforce management under the microscope. Improving employee retention and operational efficiency were the top priorities in their nearly 200 stores nationwide. Since tamigo was implemented in 2021, Project Manager Thomas Sørensen says there’s been big improvements.

Instead of having to phone up HR, employees can check their worked hours in the tamigo app. The numbers are right there, and they can trust them. Functions like these are definitely helping our efforts around retention.

Store managers now spend a fraction of the time they used on daily admin tasks — like finding cover for a sick employee.

You can read the full ALDI Denmark and tamigo story here.

bijou-brigitte-customer-case-image
Today, when someone calls headquarters, we can look into the same system together. The paper is gone and everything runs digitally. That makes for more transparency, security and trust.

Fashion jewellery giant Bijou Brigitte decided to overhaul the internal processes of its approximately 400 German stores. Because with every new store that opens, the administrative workload for employees also increases. Bijou has used tamigo in all its German stores since 2019. According to Philipp Schockenhoff, team leader in the HR department, the results are impressive.

Our store managers save an incredible amount of time each month with tamigo when preparing the monthly financial statements.

Phillip says that everyone in the company has gained numerous benefits from tamigo. And that’s exactly why Bijou Brigitte has decided to roll out the solution to other European countries. 

You can read the full Bijou Brigitte and tamigo case here.

case-design-bolia

tamigo provides an invaluable overview of labour costs and a correct payroll process for all stores.

Before they implemented tamigo, Scandinavian design firm Bolia faced a challenge. Some of their stores were regularly using more hours than were budgeted. With tamigo, International HR Manager, Anette Sørensen, says there was a dramatic improvement.

By adding budgets, and by comparing it to the expected productivity and the planned hours vs. the budget in tamigo, we got the right insights for us to benchmark and help stores plan within budgets.

And when it comes to the process of scheduling itself, tamigo is also a boon. Anette says that making changes to rotas (and with so many part-time employees, this needs to happen a lot) is easy to manage with minimum administrative resources.

Read the full Bolia case.

case-design_salomon

Everything related to personnel administration was done via Excels files. So it wasn't very flexible and not uniform across shops or countries.

Salomon, the French outdoor sports brand from the Alps, deployed tamigo across 11 countries in Europe to improve operations and payroll. Michaël Amsellen, Global Senior Retail Operations Manager, says the feedback was immediately positive.

Firstly, tamigo is easy to use and intuitive. Secondly, the tool fits in with other tools we have deployed in parallel, i.e., a SaaS solution capable of being used from any device.

According to Michaël, tamigo grants a uniform and global view over planned hours and productivity. And most importantly, brings Salomon's teams together in one shared system.

You can read the full Salomon and tamigo case here.

hotel-des-nordens-customer-case-illustration
tamigo is incredibly helpful for controls, budget checks and any payroll activities.

For Hotel des Nordens, summer peak season always brought challenges around scheduling. To make planning more demand-orientated, they adopted tamigo in 2010. According to Ronny Wilke, Administration Manager, it’s helped planners make more effective decisions.
 
At the end of the week, they can see the current flex level of the employees and have control over all wage limits – without having to do the calculations themselves.

This transparency has had similarly positive effects for the HR team and regular employees. 

Read the full Hotel des Nordens case here.
lakrids-by-bulow

tamigo has given both management and the employees an overview of rotas and wages, which we could not have gotten any other way.

Exclusive liquorice brand Lakrids by Johan Bülow switched to tamigo's Workforce Management solution in 2012. Handwritten rotas were replaced by updated and automated schedules, and Lakrids chose to register hours via tamigo’s time clock, Touch.

When you only have young people employed, it's a huge plus that communication about the rota and shift exchange takes place via text message on tamigo's user-friendly app.

tamigo has not only minimised time-consuming and manual tasks at Lakrids but has also vastly improved employee communication, says Anita Møllebro, Retail Design Manager.

Before tamigo, we sent emails to the staff, but they almost never reacted to them.

case-design-danhostel

tamigo creates an overview, so you are always up to date. That's why tamigo is an invaluable tool.

Since 2014, tamigo Danhostel in Helsingør, Denmark, has been optimising staff management using tamigo. Previously, employees were registering their hours on pieces of paper.

It was a complete mess before, as employees registered their working hours on a piece of paper, which I then had to go through one by one… if they remembered to hand them in at all.

Whenever peak summer months arrive, Danhostel has to increase hiring. But despite all the new faces, it doesn’t take souchef Nicolai Stubtoft long to train them in how to use tamigo. After a brief intro, staff start exchanging shifts with one another without management having to be involved.

In the end, all I have to do is approve what the staff have already agreed upon amongst themselves, and that is just brilliant.

case-design_sticksnsushi

The rota is incredibly easy to manage for the inpidual planner. And because the rota is constantly updated with new and user-friendly features, it actually keeps getting easier and easier to use.

Restaurant chain Sticks’n’Sushi became tamigo’s first ever customer, back in 2006. And Operations Manager Tommy Hvid says that tamigo's financial overview has a direct influence on the chain’s revenue, as both management and planners can see whether planned hours align with budgets.

It's incredibly important that we’re able to see what shift schedules costs while we’re making them. In addition, tamigo accurately displays labour costs against revenues across all the restaurants. This flexibility and transparency is, for every restaurant, ‘spot on’.

Tommy also calls the tamigo app "genius". It gives both planners and employees access to key functions and information at anytime, anywhere. For example, when it comes to internal communication:

It's a huge plus that our staff can access our tamigo front page in the web solution and on the app to see pictures and descriptions of our internal campaigns and specials.

case-design_triumph

Being responsible for the payroll, I save a lot of time with tamigo. I can easily export all necessary components for the monthly salary from tamigo to our payroll system.

Every manager knows how hard it is to get an overview of KPIs in Excel. In searching for a solution, lingerie brand Triumph's Benelux operations looked to another European country for inspiration. Triumph’s HR Operations Specialist Lia Vos explains:

Our Triumph colleagues in Denmark were already working with tamigo to full satisfaction. It was therefore a logical step for Triumph Benelux to implement tamigo as well.

Lia Vos says that with just a few clicks, tamigo gives Triumph Benelux insights into budgets, productivity, wage percentage, revenue and labour costs. This makes it easy to benchmark the performance of all their Triumph stores.

case-design-rema

Shopkeepers don't have time to read lengthy manuals. One of the key advantages of tamigo is that new shopkeepers only need a few hours of training.

The easily accessible online rota and the overview of wage percentages were just some of the reasons why the supermarket chain REMA 1000 chose tamigo over other workforce management solutions in 2008. HR Manager Svend Halse Petersen explains:

Other discount chains have other financial and shift schedule systems that require lengthy courses and continuous updates before the system creates value. We chose a different course of action and we have succeeded.

tamigo hasn't just had a positive effect on independent REMA 1000 shopkeepers. At the main office in Horsens, Denmark, tamigo helps minimize time-consuming admin tasks and gives HQ a fuller overview of company-wide performance.

Prata med en
specialist

Fyll i dina uppgifter och få en kostnadsfri presentation av tamigo.